Previous
Next

COMBO INTERNET VIP DÀNH CHO NGƯỜI CÀ MAU

230.000 Đ/ THÁNG

INTERNET GIA ĐÌNH CÁ NHÂN

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

INTERNET CÀ PHÊ & NHÀ CAO TẦNG

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 1 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 2 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 1 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 2 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 2 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 2 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 2 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

ĐĂNG KÝ
XEM THÊM

- Miễn phí 100% công lắp đặt
- Trang bị miễn phí Modem Wifi và 2 Homewifi
- Khuyến mãi đóng trước:
+ 6 tháng tặng 1 tháng
+ 12 tháng tặng 3 tháng
+ 18 tháng tặng 4 tháng

COMBO SMART - SMART TIVI

SMART 1 ‎‎| 30 Mpbs

30 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 187.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 2 | 80 Mpbs

80 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 202.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 3 | 100 Mpbs

100 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 247.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 4 | 120 Mpbs

120 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 267.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 5 | 200 Mbps

200 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 372.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 6 | 250 Mbps

250 Mpbs + 2 TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 430.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

COMBO BOX - TIVI THƯỜNG

BOX 1 | 30 Mbps

30 Mpbs + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 229.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 2‎‎‎ | 80 Mbps

80 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 244.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 3‎‎‎ | 100 Mbps

100 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 289.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 4 | 120 Mbps

120 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 309.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 5 | 200 Mbps

200 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 394.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 6 | 250 Mbps

250 Mbps + 2 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 430.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

VIETTEL 4G

COMBO SMART - SMART TIVI

SMART 1 ‎‎| 40 Mpbs

40 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 187.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 2 | 80 Mpbs

80 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 202.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 3 | 100 Mpbs

100 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 247.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 4 | 120 Mpbs

120 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 267.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 5 | 200 Mbps

200 Mpbs + TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 372.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

SMART 6 | 250 Mbps

250 Mpbs + 2 TV 360

140 kênh truyền hình Miễn phí lắp đặt Tặng kèm Modem 5G 430.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

COMBO BOX - TIVI THƯỜNG

BOX 1 | 40 Mbps

40 Mpbs + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 229.000 đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 2‎‎‎ | 80 Mbps

80 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 244.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 3‎‎‎ | 100 Mbps

100 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 289.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 4 | 120 Mbps

120 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 309.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 5 | 200 Mbps

200 Mbps + 1 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 394.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

BOX 6 | 250 Mbps

250 Mbps + 2 BOX

Miễn phí lắp đặt + Trang bị Home Wifi 430.000đ/tháng
ĐĂNG KÝ

VIETTEL 4G

GÓi CƯỚC DOANH NGHIỆP

PHỔ BIẾN NHẤT

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI